모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

Mở cửa chi nhánh mới YG-1 Tokyo Nhật Bản

company

/ Sep 14, 2018

Vào ngày 18 tháng 5 năm 2018, chi nhánh TOKYO của YG-1 Nhật Bản đã mở cửa.

 

Cho đến hiện tại, YG-1 có chi nhánh Osaka ở khu vực phía tây Nhật Bản, và với việc mở chi nhánh Tokyo, nó sẽ chịu trách nhiệm về việc kinh doanh ở phía đông. Ngoài ra, chi nhánh Nagoya sẽ được coi là một kế hoạch tương lai cho khu vực miền Trung Nhật Bản.

 

Với các chi nhánh này, YG-1 dự kiến sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh khu vực hiệu quả và xúc tiến bán hàng để có được khả năng tiếp cận của khách hàng và sự tương tác của khách hàng.

 

Do đó, YG-1 hy vọng sẽ tăng thị phần tại Nhật Bản bằng việc mở một chi nhánh mới.