모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

Chủ tịch Tập đoàn thứ 30 của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc chính thức ra mắt

company

/ July 13, 2018

Chủ tịch thứ 30 được chính thức ra mắt bởi Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc vào ngày 13 tháng 4 và Chủ tịch YG-1, ông Hokeun Song đã tham dự sự kiện này với tư cách là phó chủ tịch. Nhóm chủ tịch KITA (Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc) sẽ tham gia vào quá trình ra quyết định quan trọng liên quan đến việc quản lý tổ chức này và các doanh nghiệp có liên quan.


Ngoài ra, nó sẽ hoạt động như một phương tiện thu thập ý kiến và đại diện cho lợi ích của ngành công nghiệp thương mại thông qua các hoạt động như tìm ra những khó khăn và đề xuất các chính sách. Là thành viên của Chủ tịch Tập đoàn, ông Hokeun Song, Giám đốc điều hành của YG-1, nỗ lực để tăng cường công cụ tăng trưởng sáng tạo thông qua giao dịch và tư vấn cho sự chỉ đạo của hiệp hội dựa trên bí quyết quản lý kinh doanh của mình.

 

 

Reference: website from KITA

http://global.kita.net/about/newsView.do?id=&no=2180&searchWrd=&pageIndex=2