모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

Dựa trên việc quản lý kinh doanh có thiện chí
cùng với các thành viên tài năng và công nghệ vượt trội,

YG-1 tạo ra các sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy
cho khách hàng trên toàn thế giới.

Các thành viên trong gia đình YG-1 đang mở rộng thương hiệu YG-1
trên toàn thế giới nhờ mỗi người có một quyết tâm mạnh mẽ,
tinh thần thử thách và tôn trọng lẫn nhau.

Tinh Thần YG-1

YG-1 coi trọng các cá nhân tài năng với tư duy sáng tạo và sâu sắc.
Tôn trọng tất cả thành viên của công ty và luôn quan tâm đến từng thành viên để phát triển tài năng hơn nữa.
Hơn nữa, với sự quản lý kinh doanh có thiện chí, chúng tôi cố gắng trở thành
một công ty vững chắc và có uy tín sở hữu tiềm năng tăng trưởng không giới hạn
và hỗ trợ cho xã hội con người.

SỨ MỆNH

MANG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG
CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

TẦM NHÌN

YG-1 TRỞ THÀNH SỐ 1 TOÀN CẦU VÌ

CUỘC SỐNG TỐT HƠN CỦA BẠN

Hiệu Quả Công Việc Chính

Các thành viên của YG-1 phải tiếp thu khi đưa ra các hành động và quyết định bằng cách xem xét các giá trị sau.

Thách Thức & Niềm Đam Mê

Theo đuổi sự thay đổi liên tục.
Tư duy đương đầu với thử thách nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

Sự Hài Lòng của Khách Hàng

Giá trị khách hàng là trên hết.
Cùng tồn tại và tăng trưởng cùng với các đối tác kinh doanh.
Hạnh phúc cho nhân viên và thành viên gia đình họ
Tối đa hoá các cổ đông

Tôn trọng các thành viên

Trau dồi và phát triển nguồn nhân lực

Quản lý lao động hài hoà

Một nơi làm việc mơ ước

Những đóng góp cho xã hội

Trách Nhiệm với Xã Hội

Giúp đỡ những người kém may mắn

Tạo thêm việc làm