모바일메뉴
YG-1
E-Katalog Contact us

YG-1 byl vybrán jako vynikající společnost pro zvláštní případy vojenské služby

company

/ Jan 05, 2018

YG-1 was selected as the Excellent Company for Special Cases of Military Service

 

 YG-1 which has provided many job opportunities as a midsize company for special cases of the military service

since January, 2017 received a commendation as “the excellent company for special cases of the military” from

Incheon Military Manpower Administration on the base of the recommendation of the head of the Incheon Joongboo

Employment and Labor office.

By the end of last year, it hired 47 people who serve in the military at industrial companies and contributed to

solving the youth unemployment issue and creating jobs. Such exemplary activities earned it the award.

At the awards ceremony held at Incheon Chamber of Commerce & Industry on January 25, Director Yongbyeong

Yoon of Human Resource Team participated in the ceremony to receive the prize on behalf of the chairman

 

 

YG-1 byl vybrán jako vynikající společnost pro zvláštní případy vojenské služby

 

Společnost YG-1, která od ledna roku 2017 poskytuje řadu pracovních příležitostí jako středně velká společnost pro zvláštní případy vojenské služby, obdržela ocenění jako "vynikající společnost pro speciální případy armády" z Incheonské vojenské administrativy na základě doporučení vedoucího Incheon Joongboo úřadu práce. Do konce loňského roku zaměstnala 47 zaměstnanců v průmyslu a přispěla k řešení otázky nezaměstnanosti mládeže a vytváření pracovních míst. Za tuto příkladnou činnosti získala ocenění. Slavnostního zasedání, které se konalo v Incheonské obchodní a průmyslové komoře dne 25. ledna, se účastnil ředitel Yongbyeong Yoon z týmu lidských zdrojů, který obdržel cenu jménem předsedy.