모바일메뉴
YG-1
E-Katalog Contact us

Řešení pro letecký a kosmický průmysl

product

/ May 31, 2018

YG-1 Cutting Tools for the Aerospace Solutions

The aerospace industry uses high strength materials like aluminum alloy, titanium alloy and CFRP to make their products lighter and increase engine efficiency. Since those materials are difficult to cut, cutting tools and the solutions have utmost importance.


Here are YG-1’s solutions for the industry which enable higher productivity, stable and accurate process as well as reduced processing time for maximized production efficiency. Even though aluminum alloy is not categorized as one of the difficult to cut materials, it is not easy to process because the material requires fast processing speed and deep cutting to reduce processing time with good surface roughness. This is why ‘Al7075’, the hardest aluminum alloy, is widely used in the industry.


YG-1’s ALU-POWER HPC END MILL which specializes in aluminum cutting for the industry provides solutions for such difficulties with another product line, DREAM DRILL ALU. 

CFRP is another important material in the industry. Since it is extremely strong, flexible and light, it is a valuable material not only in the aerospace industry but also in the automotive and energy industries. The main problems of processing it are delamination and fiber breakout. CFRP’s low machinability and expensive price require specialized cutting tools of high quality and productivity. YG-1’s D-POWER CFRP END MILL, ROUTERS, DREAM DRILL CFRPs minimize delamination and fiber breakout and lead to excellent surface roughness and long tool life. 


Titanium alloy, inconel and nickel alloy are also important in the industry. They are difficult to cut materials. Since they have extraordinary corrosion resistance and the ability to withstand extreme temperatures, they cause a lot of abrasion on tools and reduce processing efficiency drastically. V7 PLUS END MILLS and TitaNox Power END MILLS have sharp cutting edges, high hardness and designs that minimize machining load. Those high-end End Mills of YG-1 increase tool life and machinability altogether.

 

 

Letecký a kosmický průmysl používá materiály s vysokou pevností, jako jsou hliníkové slitiny, slitiny titanu a CFRP, díky čemuž jsou výrobky lehčí a zvyšují účinnost motoru. Vzhledem k tomu, že tyto materiály jsou obtížně obrobitelné, řezné nástroje a řešení pro tuto oblast mají největší prioritu.


Řešení od YG-1 pro tuto oblast průmyslu umožňují dosažení vyšší produktivity, stabilního a přesného procesu obrábění, stejně jako zkrácení strojních časů pro maximální efektivitu výroby. Přestože hliníkové slitiny nejsou řazeny mezi těžko obrobitelné materiály, není snadné je obrábět, protože materiál vyžaduje vysokou řeznou rychlost a hloubku třísky s dobrou jakostí povrchu, což snižuje čas obrábění. To je důvod, proč je nejtvrdší hliníková slitina "Al7075", tak široce rozšířená v průmyslu.


Stopkové frézy ALU-POWER HPC od YG-1 jsou určeny pro obrábění slitin hliníku a poskytují řešení pro výše popsané potíže spolu s další řadou výrobků, s vrtáky DRY ALU DRILL.


CFRP (polymery zesílené uhlíkovými vlákny) jsou dalším důležitým materiálem v této oblasti průmyslu. Jelikož jsou extrémně pevné, flexibilní a lehké, jsou cenným materiálem nejen v leteckém, ale i v automobilovém a energetickém průmyslu. Hlavní problémy při zpracování jsou delaminace a třepení vláken. Nízká obrobitelnost CFRP a vysoká cena vyžadují speciální řezné nástroje vysoké kvality a produktivity. Stopkové frézy YG-1 D-POWER CFRP , routery a vrtáky DRY DRILL CFRP minimalizují delaminaci a třepení vláken a vedou k vynikající jakosti povrchu a dlouhé životnosti nástroje.  


Titanové slitiny, inconel a slitiny na bázi niklu jsou v tomto průmyslu rovněž důležitými materiály. Jsou obtížně obrobitelné, a jelikož mají mimořádnou odolnost proti korozi a schopnost odolávat extrémním teplotám, působí značně abrazivně vůči nástrojům a drasticky snižují efektivitu obrábění. Frézy V7 PLUS a TITANOX Power mají ostré řezné hrany, vysokou otěruvzdornost a konstrukci, která minimalizuje řezné síly při obrábění. Tyto high-end frézy od YG-1 zvyšují životnost a řezivost nástroje.